Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ความรู้เพื่อสุขภาพ

<< กลับ
ไข้หวัดใหญ่โรคใกล้ตัวที่ต้องระวัง  "ไข้หวัดใหญ่" โรคใกล้ตัวที่ต้องระวัง

ไอ อ่อนเพลีย มีไข้ มีน้ำมูก และปวดเมื่อยตามตัว อย่าประมาท คิดว่าเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา

คุณสามารถป้องกันได้โดยการ...
    รักษา : รักษาสุขภาพให้แข็งแรง
    สร้าง : สร้างสุขอนามัยที่ดี
    ฉีด : ฉีดวัคซีนป้องกัน