Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ความรู้เพื่อสุขภาพ

<< กลับ
ระวังโนโรไวรัสโรคท้องเสียในเด็ก  ระวัง "โนโรไวรัส" โรคท้องเสียที่กำลังระบาดในเด็ก

รู้หรือไม่ว่า โนโรไวรัสเป็นเชื้อไวรัสที่แอลกอฮอล์ฆ่าไม่ตาย

เป็นไวรัสในกลุ่มที่ก่อให้เกิดโรคหวัดลงกระเพาะ พบบ่อยในช่วงฤดูหนาว และจะแสดงอาการหลังจากรับเชื้อเข้าไป 12 - 48 ชั่วโมง

ผู้ป่วยจะมีอาการ อาเจียน มีไข้ ปวดท้อง และท้องเสีย

มาทำการสำรวจบุตรหลานของท่าน พร้อมทราบวิธีป้องกันโรคนี้กันเถอะ

ด้วยความปรารถนาดี จาก โรงพยาบาลลาดพร้าว