Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ความรู้เพื่อสุขภาพ

6 โรคในฤดูร้อน ที่ป้องกันได้

แต่อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันโรค 6 โรคในฤดูร้อน ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ...

อ่านต่อ

รู้ทันเครื่องดื่มร้ายทำลายกระดูก

รู้หรือไม่ เครื่องดื่มที่คุณดื่มทุกวันทำร้ายกระดูกของคุณโดยไม่รู้ตัว อย่างเช่น น้ำอัดลม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์...

อ่านต่อ

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน เป็นโรคไม่ติดต่อชนิดเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อน ไม่สามารถผลิตหรือ...

อ่านต่อ

9 เคล็ดลับ 9 สู่ความสำเร็จอาหารต้านมะเร็ง

สีสันของผักนอกจากจะดูสวยงามสะดุดตาแล้ว ผักแต่ละสีแต่ละชนิดยังมีประโยชน์ต่อร่างกาย...

อ่านต่อ

การรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธี PRK

PRK เป็นวิธีการรักษาสายตาที่ปลอดภัยและได้รับความนิยมมาก่อนวิธีเลสิค แต่เนื่องจากใช้เวลานาน

...

อ่านต่อ

โรคศูนย์กลาง จอประสาทตาเสื่อมคืออะไร

โรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อม (Macular Degeneration) เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากความเสื่อมในส่วนกลาง...

อ่านต่อ

โรคริดสีดวงทวาร

โรคริดสีดวงทวารพบได้กับทุกเพศทุกวัย เกิดจากการเบ่งถ่ายอุจาระรุนแรงและเรื้อรัง...

อ่านต่อ

รู้จักไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ...

อ่านต่อ