Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ศูนย์สุขภาพสตรีศูนย์สุขภาพสตรี

โรงพยาบาลลาดพร้าวให้บริการด้านสุขภาพสตรีอย่างครบวงจร ในหลายคลินิก เช่น คลินิกสูติกรรม ให้บริการด้านการฝากครรภ์ และการคลอด คลินิกนรีเวชกรรมให้บริการ ตรวจรักษาและดูแลสุขภาพสตรีที่มิได้ตั้งครรภ์ เช่น โรคปวดท้องน้อย มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี คลินิกวัยทองบริการสตรีวัยหมดประจำเดือน และคลินิกรักษาภาวะการมีบุตรยาก

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ มีบริการตรวจสุขภาพสตรี วินิจฉัยอย่างครบวงจร ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไว้เพื่อการดูแลรักษาและให้บริการต่างๆ ดังนี้

-          ให้คำแนะนำ ตรวจ และเตรียมตัวก่อนแต่งงาน และวัยทอง

-          ตรวจหามะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มต้นด้วยวิธีพิเศษ

-          ตรวจความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ที่ให้ภาพคมชัด

-          ตรวจหามะเร็งเต้านม พร้อมบริการเจาะชิ้นเนื้อเพื่อส่งพิสูจน์

-          ตรวจวิเคราะห์โรคกระดูกพรุนด้วยเครื่องตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก

-          ใช้เทคโนโลยีช่วยปฏิสนธินอกร่างกาย การเลี้ยงตัวอ่อน การแช่แข็งตัวอ่อน และการช่วยตัวอ่อนฝังตัวโดยเจาะเปลือกไข่

-          ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคในพันธุกรรมต่าง ๆ

ให้บริการรักษาทุกโรคของสตรี ได้แก่

-         ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน อย่างเช่น ปวดประจำเดือน ประจำเดือนมาไม่ปกติ ปวดท้องน้อย ตกขาว ฯลฯ พร้อมให้การดูแลป้องกันและรักษาประจำเดือนมาไม่ปกติ ในสตรีวัยทอง และวัยหมดประจำเดือน

-          โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด อย่างเช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ ฯลฯ

-          รักษาผู้มีปัญหานรีเวช ด้วยการผ่าตัดเปิดผนังท้องและผ่าตัดผ่านกล้อง

ให้บริการดูแลสตรีตั้งครรภ์ ตั้งแต่ระยะก่อนการตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ และคลอดบุตร

ก่อนตั้งครรภ์

-          ให้คำแนะนำและการเตรีมตัวก่อนมีบุตร

-          ให้คำแนะนำสำหรับคู่สมรสที่มีภาวะมีบุตรยาก

ช่วงตั้งครรภ์

-          ตรวจหาโรคและความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์

-          ตรวจเพื่อประเมินสภาวะทารกในครรภ์ด้วยอัลตราซาวด์

-          วินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมหรือธาลัสซีเมีย

-          ตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะดาวน์ซินโดรม

-          ให้คำปรึกษาทางเลือกในการคลอด เช่น คลอดปกติ ผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมันและการผ่าไส้ติ่ง

ระยะคลอดบุตร

-          การคลอดบุตรด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

-          การแพทย์ทางเลือกกับการผ่าตัดทางนรีเวช

-          ดูแลภาวะครรภ์มีความเสี่ยงสูง

-          ดูแลทารกที่คลอดก่อนกำหนด

-          ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวให้นมบุตรและรับปรึกษาปัญหาการให้นมบุตร

-          ให้บริการดูแลสตรีวัยหมดประจำเดือน หรือวัยทอง

-          ให้คำปรึกษาสำหรับป้องกันกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดระดู

-          ดูแลสตรีที่เข้าสู่ช่วงวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทอง พร้อมให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนหมดประจำเดือน ระยะหมดประจำเดือนและระยะหลังหมดประจำเดือน

-          ให้คำปรึกษาในการรักษาอาการต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และปัญหาอื่นๆ ของสตรี

สอบถามรายระเอียดได้ที่ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง อาคาร 2 ชั้น
โทรศัพท์ : 0-2530-2556-69, 0-2932-2929 ต่อ 2400, 2410

แพคเกจประจำศูนย์

·         โปรแกรมเหมาจ่ายสำหรับข้าราชการ (โปรแกรมเหมาจ่ายสำหรับข้าราชการ)

·         โปรแกรมคลอด (โปรแกรมคลอด)

ทั้งหมด : 2 แพคเกจ

แพคเกจประจำศูนย์
ทั้งหมด : 2 แพคเกจ

ฝากชื่อของคุณไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ