Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ศูนย์กุมารเวชกรรม


 

ยอดปรารถนาของพ่อแม่ทุกคน คือการอยากให้ลูกมีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรง

เพราะเราเข้าใจถึงความปรารถนาของคุณ เพื่อปูทางสำหรับพัฒนาการลูกน้อยที่มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่ายกายและจิตใจ ก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลาดพร้าว จึงเปิดให้บริการดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพการให้วัคซีนเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 15 ปี โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด ได้แก่

- การให้บริการผู้ป่วยในทารกแรกเกิด

- โรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก

- โรคไตในเด็ก

- โรคเลือดและธาลัสซีเมีย

- โรคติดเชื้อในเด็ก

- โรคภูมิแพ้ในเด็ก

- งานบริการคลินิกพัฒนาการโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการ

- ให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรมเด็กพร้อมทีมงานนักกิจกรรมบำบัด และเจ้าหน้าที่นักฝึกการพูด

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์กุมารเวชกรรม อาคาร 2 ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2530-2556 ต่อ 2200, 2201

แพคเกจประจำศูนย์
ทั้งหมด : 5 แพคเกจ

ฝากชื่อของคุณไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ