Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ศูนย์กุมารเวชกรรม


 

ยอดปรารถนาของพ่อแม่ทุกคน คือการอยากให้ลูกมีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรง

เพราะเราเข้าใจถึงความปรารถนาของคุณ เพื่อปูทางสำหรับพัฒนาการลูกน้อยที่มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่ายกายและจิตใจ ก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลาดพร้าว จึงเปิดให้บริการดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพการให้วัคซีนเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 15 ปี โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด ได้แก่

-          การให้บริการผู้ป่วยในทารกแรกเกิด

-          โรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก

-          โรคไตในเด็ก

-          โรคเลือดและธาลัสซีเมีย

-          โรคติดเชื้อในเด็ก

-          งานบริการคลินิกพัฒนาการโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการ

-          ให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรมเด็กพร้อมทีมงานนักกิจกรรมบำบัด และเจ้าหน้าที่นักฝึกการพูด

สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาคาร1 ชั้น 3
โทรศัพท์ : 0-2530-2556-69, 0-2932-2929 ต่อ 1300, 1310

แพคเกจประจำศูนย์
ทั้งหมด : 4 แพคเกจ

ฝากชื่อของคุณไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ