Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ศูนย์หัวใจ



ศูนย์หัวใจ (Cardiology & Hypertension Center)

           ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลลาดพร้าว ให้บริการดูแลด้านหัวใจอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีความมุ่งมั่นในการรักษา พร้อมทั้งบุคลากรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดูแลรักษาในผู้ใหญ่และเด็ก โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ พยาบาล ที่ผ่านการฝึกอบรม และมีความทุ่มเทในการให้การดูแลรักษาหัวใจ  นอกจากนี้ เรายังมีความเข้าใจในครอบครัวของผู้ป่วย หลังจากการรักษา เรามีการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโดยผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด เพื่อลดความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนในอนาคต เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี

บริการของเรา

• ตรวจรักษาหัวใจและหลอดเลือด, ความดันโลหิตสูง, ภาวะหัวใจโต, เจ็บหน้าอก
• โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
• หัวใจล้มเหลว
• การตรวจจับจังหวะหัวใจที่ผิดปกติ
• ตรวจคัดกรองและป้องกันภาวะโรคหัวใจ เช่น การทำ Echo หัวใจ, การวิ่งสายพาน
• การติดตามการทำงานของคลื่นหัวใจ 24 ชม.
• การตรวจหาแคลเซียมหลอดเลือดหัวใจ ด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
• การตรวจหัวใจด้วยเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
• การทำ MIBI Scan

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์หัวใจ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง อาคาร 2 ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2530-2556-69, 0-2932-2929 ต่อ 2430, 2431

แพคเกจประจำศูนย์
ทั้งหมด : 0 แพคเกจ

ฝากชื่อของคุณไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ