Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ (Bone and Joint Center)          ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลลาดพร้าว ให้บริการรักษาโรคกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นประสาทและข้อในผู้ป่วยทุกช่วงอายุ โดยทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทีมวิสัญญีแพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย พยาบาล นักกายภาพ   เภสัชกร  ที่มีประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือวางแผนการรักษาโรคกระดูกและข้ออย่างถูกต้องและแม่นยำ 
          อีกทั้ง บริการให้คำปรึกษา ตรวจสุขภาพกระดูก ตรวจวินิจฉัยพร้อมวางแผนการรักษาผู้ที่มีปัญหาปวดกระดูกและข้อ  ปวดกล้ามเนื้อ  รักษากระดูกหักด้วยการใส่เฝือก  ผ่าตัดดามเหล็ก การเย็บซ่อมแซมเอ็นที่ฉีกขาด พร้อมการตรวจรักษาพิเศษทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อโดยไฟฟ้าวินิจฉัย (Electromyography) วิเคราะห์การเคลื่อนไหว การทรงตัวและท่าเดิน เพื่อประเมินสมรรถภาพในการประกอบกิจวัตรประจำวัน และส่งเสริมสุขภาพให้คำแนะนำการดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตและปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์กระดูกและข้อ มีบริการดูแลรักษาผู้ป่วยครบถ้วนในทุกสาขา ดังนี้
• การตรวจรักษาโรคทางกระดูกและข้อทั่วไป
• การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูก กระดูกหัก และข้อหัก, ข้อเคลื่อน, การบาดเจ็บจากเส้นเอ็นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท
• การรักษาหรือผ่าตัด ข้อเข่า ข้อไหล่ผ่านกล้อง และการดูแลผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
• การรักษาหรือผ่าตัดกระดูกสันหลัง
• การรักษาหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก
• การรักษาหรือผ่าตัดโรคกระดูกเสื่อม 
• การรักษาหรือผ่าตัดเฉพาะทางที่มือและข้อมือ
• การรักษาหรือผ่าตัดเฉพาะทางที่เท้าและข้อเท้า
• การรักษาหรือผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเนื้องอกของกระดูก

          นอกจากการรักษาโรคกระดูกข้อทั่วไปแล้ว ยังให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกพรุนด้วยเช่นเดียวกัน รวมทั้งบริการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาโรคทางกระดูก เช่น กระดูกสันหลัง กระดูกเข่า 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์กระดูกและข้อ 
อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (อาคาร 3) ชั้น 4
โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 3400,3401
 

แพคเกจประจำศูนย์
ทั้งหมด : 5 แพคเกจ

ฝากชื่อของคุณไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ