Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2559          รศ.นพ.อัมพร จงเสรีจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลลาดพร้าว นำทีมจัดการฝึกอบรม ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี ให้กับแพทย์ พยาบาล และ ทีมบุคลากรทุกส่วนงาน โดยมีสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (สถานีดับเพลิงลาดพร้าว) ร่วมฝึกซ้อม เพื่อเน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน และรองรับกับเหตุการณ์อย่างถูกวิธีหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ณ โรงพยาบาลลาดพร้าว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา