Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลของโรงพยาบาลลาดพร้าว คว้าแช้มป์ในรายการ

"Hospital League ฟุตบอลเอกชนสัมพันธ์ 2019" การแข่งขันฟุตบอล 7 คน โรงพยาบาลเอกชน ครั้งที่ 4
วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และสานสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชน
ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน - 20 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ สนามหญ้าเทียมซุปเปอร์คิ๊ก SUPERKICK ลาดพร้าว 80

ผลการแข่งแข่ง ดังนี้
ทีมชนะเลิศ โรงพยาบาลลาดพร้าว
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงพยาบาลศิครินทร์
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 SAMITIVEJ FC.

และโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมในการแข่งขัน ครั้งนี้
1.โรงพยาบาลลาดพร้าว
2.โรงพยาบาลศิครินทร์
3.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
3.ทีม SAMITIVEJ FC.
5.โรงพยาบาลสมิตเวช สุขุมวิท
6.โรงพยาบาลพระรามเก้า
7.โรงพยาบาลรามคำแหง
8.โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์
9.โรงพยาบาลเสรีรักษ์
10.โรงพยาบาลไทยนครินทร์
11.โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
12.โรงพยาบาลวิภาราม(พัฒนาการ51)

 

ทั้งนี้ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร นักกีฬา และกองเชียร์ ของโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้