Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
รับรางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2016 โรงพยาบาลลาดพร้าวร่วมรับโล่รางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2016 จากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นผลมาจากการให้บริการของโรงพยาบาลที่เป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสังคมสุขภาพร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้อย่างดีเยี่ยม ณ โรงแรม สวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา