Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
เยี่ยมชม รพ.ลาดพร้าว
นพ.เรืองฤทธิ์ หรรษกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ประกันสังคม พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลลาดพร้าว ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้คณะนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายวิชาการ MED INTENSIVE พรีเทสท์ (ไทยแลนด์) กับบริษัท พรีเทสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ การบริการ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ของโรงพยาบาลลาดพร้าว