Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 โรงพยาบาลลาดพร้าว มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว พร้อมบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคลองพระรอด จ.สุโขทัย พร้อมมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียน คอมพิวเตอร์ และส่งมอบอาคารให้กับโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรือง) จ.สุโขทัย