Hotline 0-2530-2556 Quality Hospital Green Hospital 22 ปี Green Hospital

CSR News

<< Back
โบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล จัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว

ในวันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ Blu-o RHYTHM & Esplanade Ratchada ชั้น 4

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อจัดหารายได้เข้า “มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว” เพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมการกุศลต่างๆ
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ชุมชน
3. เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเรื้อรั้งและไม่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลจากภาครัฐ
4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ
5. เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬาให้กับเยาวชนของชาติ
6. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางด้านการแพทย์

ช่องทางการรับสมัคร
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว ธนาคารธนชาต สาขาลาดพร้าว 118 เลขที่ 117-2-15009-8 กรุณาส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาการชำระเงินมาที่ โทรสารหมายเลข 0-2539-8490

สอบถามรายละเอียดและติดตามข่าวสารได้ที่
E-mail : csr@ladpraohospital.com
หรือ โทร. 0-2530-2244 ต่อ 1837