Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าวจึงช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและเป็นเจ้าภาพในงานฌาปนกิจศพ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายสมควร บุญศิริ อายุ 34 ปี  ซึ่งเสียชีวิตจากโรคประจำตัวหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลาดพร้าว ทั้งนี้ ญาติและครอบครัวของนายสมควรมีฐานะยากจน ทางมูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าวจึงช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและเป็นเจ้าภาพในงานฌาปนกิจศพ โดยจะมีกำหนดฌาปนกิจ ณ วัดบึงทองหลาง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา