Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
รพ.ลาดพร้าว ร่วมกิจกรรมกีฬากัลปพฤกษ์เกมส์ ครั้ง 23 โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนที่เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา ภายใต้ชื่อ“กัลปพฤกษ์เกมส์ ครั้ง 23” ณ สนามกีฬาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา