Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
ออกหน่วยงานกีฬาสี รร.เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ 2017 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ ณ ลานกีฬาทางพิเศษฉลองรัชริมถนนลาดพร้าว (ฝั่งเหนือ) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560