Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
โรงพยาบาลลาดพร้าว เพิ่มศักยภาพการรักษา ขยายพื้นที่ให้บริการ เปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
 

โรงพยาบาลลาดพร้าว เพิ่มศักยภาพการรักษา ขยายพื้นที่ให้บริการเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว 
โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และ ผ่าตัดต้อกระจกสำหรับผู้สูงอายุ  ที่มีรายได้น้อย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวาระครบรอบ 25 ปี

14 กุมภาพันธ์ 2561 -  โรงพยาบาลลาดพร้าว ขยายพื้นที่ให้บริการ เพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาล โดยเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ขึ้น รองรับกลุ่มโรคผู้สูงอายุ โดยชูจุดเด่นความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทาง ประกอบด้วย ภายในอาคารประกอบด้วยศูนย์ต่างๆ ได้แก่ ศูนย์กระดูกและข้อ  ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด  ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ  ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป และ ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร ศูนย์ CT Scan และ MRI  หอผู้ป่วยใน โดยมุ่งเน้นการดูแลรักษาเฉพาะทางแก่ผู้รับบริการ ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย  และการบริการที่ประทับใจ พร้อมเปิดตัว “โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และ ผ่าตัดต้อกระจกสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย” ในวาระครบรอบ 25 ปี โรงพยาบาลลาดพร้าว  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 ธันวาคม 2561 หรือจนกว่าจะครบจำนวนตามที่โครงการระบุ สอบถามรายละเอียดที่ 02-530-2556 หรือ ดูรายละเอียดเงื่อนไขได้ที่ www.ladpraohospital.com

โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว เป็นประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  พร้อมด้วย รศ.นพ. วิรัตน์ วงศ์แสงนาค ประธานกรรมการบริหาร  และ  ดร.อังกูร  ฉันทนาวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ร่วมในงาน  พร้อมร่วมฟังเสวนา  เรื่อง “ข้อเข่าเสื่อม เราซ่อมได้” โดย นพ.บรรยง เวทยไวกูณฐ์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลลาดพร้าว และเรื่อง “ต้อกระจก ภัยคุกคามคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย” โดย พญ.จตุพร สราญรักษ์สกุล จักษุแพทย์ ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลลาดพร้าว  โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลลาดพร้าว