Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
โรงพยาบาลลาดพร้าว เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ จาก Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2017  นายแพทย์เรืองฤทธิ์ หรรษกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ประกันสังคม โรงพยาบาลลาดพร้าว เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ จาก Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2017 ถือได้ว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ เมื่อมาใช้บริการ ณ โรงพยาบาลลาดพร้าว