Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
โรงพยาบาลลาดพร้าวได้รับรางวัล กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลลาดพร้าวที่ได้รับรางวัล "กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น" โดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ "กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน" ปีที่ 5 ประกาศผลรางวัลสุดยอดอาคารโรงพยาบาล , โรงแรม, สำนักงาน และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า โดยมี นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธีฯ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของพนักงานภายในองค์กร