Hotline 0-2530-2556 Quality Hospital Green Hospital 22 ปี Green Hospital

CSR News

<< Back
เปิดสนาม การแข่งขันฟุตซอลภายใน ฤดูกาล 2018 วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความสามัคคีให้กับพนักงานโดยการออกกำลังกาย ณ สนามฟุตซอลหญ้าเทียม หอพักสวัสดิการพนักงานโรงพยาบาลลาดพร้าว