Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
เปิดสนาม การแข่งขันฟุตซอลภายใน ฤดูกาล 2018
วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความสามัคคีให้กับพนักงานโดยการออกกำลังกาย ณ สนามฟุตซอลหญ้าเทียม หอพักสวัสดิการพนักงานโรงพยาบาลลาดพร้าว