Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว จัดหน่วยรถพยาบาลเคลื่อนที่ให้กับผู้มาร่วมกิจกรรม ปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียว มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว ได้จัดหน่วยรถพยาบาลเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้มาร่วมกิจกรรม “ปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียว”
จัดโดยสำนักงานเขตวังทองหลาง วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณลานกีฬาวังทองหลาง(ฝั่งใต้) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเท้า ริมถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ฝั่งขาเข้า) ให้มีความสวยงาม รุ่มรื่น น่าอยู่น่าอาศัย โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์
รองปลัดกรุงเทพมหานครให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี