Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
โรงพยาบาลลาดพร้าวร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ ออกบูธสุขภาพเพื่อบริการประชาชน ในงาน Thailand Social Expo 2018 โรงพยาบาลลาดพร้าวได้ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ ออกบูธสุขภาพเพื่อบริการประชาชน ในงาน “Thailand Social Expo 2018”
ในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี