Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
โรงพยาบาลลาดพร้าว พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรงในสถานประกอบการประจำปี 2561
โรงพยาบาลลาดพร้าวได้สนับสนุนหน่วยรถพยาบาลเคลื่อนที่ ให้กับ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด สาขารามคำแหง ในกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนอพยพ และระงับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรงในสถานประกอบการ ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561