Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
งานเสวนา ข้อเข่าเข้มแข็ง
โรงพยาบาลลาดพร้าว จัดงานเสวนาเรื่อง ข้อเข่า เข้มแข็ง เจาะลึกทุกปัญหาเกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม บรรยายโดย
นพ.บรรยง เวทยไวกูณฐ์ (ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ)
ผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และ นพ.จรัณพร โสตถิพันธุ์
(แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู) ณ ทางเชื่อมอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (อาคาร 3) 
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ที่ผ่านมา