Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
โรงพยาบาลลาดพร้าว สนับนุนรถพยาบาลเคลื่อนที่งาน
โรงพยาบาลลาดพร้าว ได้จัดหน่วยรถพยาบาลเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้มาร่วมงาน “การแข่งขันกีฬากัลปพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่24 จัดโดยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาใน วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา