Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
โรงพยาบาลลาดพร้าว สนับสนุนรถพยาบาลเคลื่อนที่ในงาน กีฬาสีสัมพันธ์ 2018 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์
โรงพยาบาลลาดพร้าว จัดหน่วยรถพยาบาลเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้มาร่วมงาน กีฬาสีสัมพันธ์ 2018
จัดโดยโรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกีฬาทางพิเศษฉลองรัช ริมถนนลาดพร้าว 
(ฝั่งเหนือ) เขตวังทองหลาง เพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพของนักเรียนชุมชนย่านลาดพร้าว