Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
วันเด็กประจำปี 2562
ขอเชิญหนูน้อยระดับอนุบาล-ประถมศึกษาเข้าร่วมประกวดหนูน้อยสุขภาพดีและพัฒนาการเด่น
ในงานวันเด็กแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว
จัดโดย มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าวร่วมกับศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว 

สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและองค์กรสัมพันธ์ ชั้น 8 อาคาร 1 โรงพยาบาลลาดพร้าว
โทรศัพท์ : 02-530-2244 , 02-530-2556  ต่อ 1837 
โทรสาร : 02-539-8490
วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.
สมัครด่วน : รับจำนวนจำกัดประเภทละ 15 ท่าน เท่านั้น.