Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

LASIK Grand openning

LASIK Grand openning

วันครบรอบ 23 ปี โรงพยาบาลลาดพร้าว และ พีธีเปิดศูนย์เลสิค

...

อ่านต่อ
มาตรฐานคุณภาพระดับสากล

มาตรฐานคุณภาพระดับสากล

ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลลาดพร้าว ได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกา...

อ่านต่อ
MEA Energy Saving Building 2015

MEA Energy Saving Building 2015

โรงพยาบาลลาดพร้าว ได้รับตราสัญลักษณ์ กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน โดยผ่านเกณฑ์ดัชนี...

อ่านต่อ
กิจกรรมประกวดหนูน้อยสุขภาพดีและพัฒนาการเด่น

กิจกรรมประกวดหนูน้อยสุขภาพดีและพัฒนาการเด่น

ขอเชิญหนูน้อย ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมประกวด...

อ่านต่อ
โครงการ ธรรมะพัฒนาชีวิต ไหว้พระ 9 วัด

โครงการ ธรรมะพัฒนาชีวิต ไหว้พระ 9 วัด

 โครงการ ธรรมะพัฒนาชีวิต ไหว้พระ 9 วัด ณ จังหวัดสิงห์บุรี ...

อ่านต่อ
ศูนย์ความงามและเลเซอร์

ศูนย์ความงามและเลเซอร์

 เริ่มให้บริการตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
อาคาร 2 ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลลาดพร้าว


...

อ่านต่อ