Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

แพ็คเก็จ & โปรโมชั่น

<< กลับ
แพคเกจวัคซีนไอพีดี
โรคไอพีดี คือ โรคติดเชื้อชนิดรุนแรงที่สาเหตุมาจากเชื้อ แบคทีเรียที่ชื่อว่า “นิวโมคอคคัส” ซึ่งสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อ ในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดอักเสบรุนแรง จนอาจทำให้ เด็กพิการหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
 
  • ชนิด 13 สายพันธุ์ (Prevnar) แบบ 4 เข็ม    ราคาแพคเกจ 9,900 บาท  (อายุ 2-15 เดือน)
  • ชนิด 10 สายพันธุ์ (Synflorix) แบบ 4 เข็ม   ราคาแพคเกจ 7,790 บาท  (อายุ 2-15 เดือน)
  • ชนิด 13 สายพันธุ์ (Prevnar) แบบ 3 เข็ม    ราคาแพคเกจ 7,990 บาท  (อายุ 7-15 เดือน)
  • ชนิด 10 สายพันธุ์ (Synflorix) แบบ 3 เข็ม   ราคาแพคเกจ 5,990 บาท  (อายุ 7-15 เดือน)


หมดเขต 31 ธันวาคม  2563 เท่านั้น
สอบถามรายละเอียด โทร. 02-530-2556
ศูนย์กุมารเวชกรรม ต่อ 1300,1310,1320
ศูนย์พัฒนาการเด็ก ต่อ 1280,1285