Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

แพ็คเก็จ & โปรโมชั่น

<< กลับ
(แพ็กเกจโปรโมชั่น) ศูนย์ความงามและเลเซอร์

แพ็กเกจโปรโมชั้นศูนย์ความสวยและเลเซอร์ 

1.ทำตา 2 ชั้น          ราคา 16,900 บาท  

2.ทำจมูก                ราคา 16,900 บาท 

3.ทำริมฝีปากบาง    ราคา 16,900 บาท

โดย ศัลยแพทย์ตกแต่ง PLASTIC

*ราคานี้รวมค่าบริการอื่นๆแล้ว

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ความงามและเลเซอร์ (อาคาร 2 ชั้น 2)

(กรุณานัดหมายล่วงหน้า) 02-530-2244 ต่อ 2280,2281

มือถือ : 062-795-9339