Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

แพ็คเก็จ & โปรโมชั่น

<< กลับ
โปรแกรมผ่าตัด ลูกค้าทั่วไป LASIK ศูนย์เลสิค

ปัญหาทางกายภาพของดวงตา เมื่อได้รับการแก้ไขด้วยวิธีที่เหมาะสม จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ ย่อมทำให้คุณภาพชีวิต

ของคุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

-สดใส ไร้กรอบ

-ความคม และ ชัดกว่า

-มาตราฐานความปลอดภัยสูงมั่นใจได้

-หน้าที่หนักของเรา คือ การดูแลใส่ใจดวงตาของคุณ

 

แพ็กเกจที่ 1 : PRK 1 ข้าง ราคา     22,000   บาท

แพ็กเกจที่ 2 : PRK 2 ข้าง ราคา     35,000   บาท

แพ็กเกจที่ 3 : Lasik 1 ข้าง ราคา    27,000   บาท

แพ็กเกจที่ 3 : Lasik 2 ข้าง ราคา    38,000   บาท

------------------------------------------------
หมดเขต 30 มิถุนายน 2564

ศูนย์เลสิคโรงพยาบาลลาดพร้าว อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิก
อาคาร 2 ชั้น 4

โทรศัพท์ :02-530-2556 ต่อ 2450 ,2451

เพจ Facebook
ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลลาดพร้าว