Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

แพ็คเก็จ & โปรโมชั่น

<< กลับ
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน  

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเบาใจ รู้ไว้ รู้ทัน….เรื่องเบาหวาน

เบาหวาน 1 : รายการตรวจ 8 รายการ  
ราคา  1,600 บาท
เบาหวาน 2 : รายการตรวจ 21 รายการ ราคา 3,000 บาท

------------------------------------------
หมดเขต 30 เม.ย. 2564 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

ศูนย์อายุรกรรม อาคาร 2 ชั้น G 

โทร.02-530-2556 ต่อ 2010,2020

เพจ Facebook ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลลาดพร้าว