Hotline 0-2530-2556 Quality Hospital Green Hospital 22 ปี Green Hospital

Package & Promotion

<< Back
  

หัดนั่ง ?

-  ลูน้อยราว 4-6 เดือนจะเริ่มตื่นมากขึ้น ฝึกชันคอ จนฝึกการทรงตัวได้มากขึ้น ลูกจะอยากพลิกอยากให้จับนั่ง มองตามหาพ่อแม่

- พัฒนาการของกล้ามเนื้อตั้งแต่การทรงตัวกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กการคว้าจับ การออกเสียง เล่นน้ำลาย หัวเราะ หรือกระทั่งอารมณ์เช่น ความสนุก ความกลัว มีหลายสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในช่วงนี้

ตั้งไข่ ?

- วัย 9 เดือน กล้ามเนื้อมัดใหญ่ พัฒนาจนสามารถเคลื่อนไหวเองได้มากขึ้น

- ลูกสามารถคลานเกาะยืน หรือ เกาะตามโซฟาได้มีวิธีคิดที่เติบโตขึ้น การจดจำดีขึ้น การเปล่งเสียงพูดเก่งขึ้น

- จนราว 1 ขวบ ลูกๆก็เริ่มมีคำพูดคำแรก ยืนเองและอาจจูงเดินช่วงสั้นๆแล้ว

คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ว่า ?

- พัฒนาการเด็ก มีลักษณะสำคัญ คือ “ช่วงทองของการพัฒนา” เช่น บางอย่างจะพัฒนาดีที่สุดในแค่บางช่วง ถ้าเลยช่วงทองไปแล้วพัฒนาได้ยาก

- ภาวะบางชนิด เช่น สมาธิสั้น หรือ ออทิสติก ในบางรายมีลักษณะที่อาจเข้าข่ายและสังเกตุเห็นได้ตั้งแต่ยังเล็ก การเลี้ยงดูที่เหมาะสมใช้หลักการกระตุ้นพัฒนาการตั้งแต่เล็กสามารถลดปัญหาบางอย่างได้
----------------------------------------------------------------------

โปรแกรมตรวจ
พบแพทย์ 1 ครั้ง

- เด็กอายุ 6 เดือน หรือ 1 ปี   :    750  บาท

พบแพทย์ 2 ครั้ง

- เด็กอายุ 2 อายุ   :  1,400  บาท
----------------------------------------------------------------------

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์กุมารเวชกรรม โทร.02-530-2556 ต่อ 2200,2201
พัฒนาการเด็ก โทร.02-530-2556 ต่อ 2210,2211เพจ Facebook : ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลาดพร้าว