Hotline 0-2530-2556 Quality Hospital Green Hospital 22 ปี Green Hospital

Package & Promotion

<< Back
วางแผนสร้างครอบครัวสุขภาพดี เตรียมความพร้อม ก่อนแต่งงาน หรือ มีบุตร
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน หรือมี บุตร Pre Wedding Check Up Program
สุภาพบุรุษ อัตราโปรโมชั่น 2,700 บาท
สุภาพสตรี  อัตราโปรโมชั่น 3,000 บาท
แบบเหมาจ่าย (คู่) อัตราโปรโมชั่น 5,400 บาท
 
หมดเขต 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
 
ติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพอาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์ (อาคาร 3) ชั้น 3
โทร. 02-530-2556 ต่อ 3300,3301