Hotline 0-2530-2556 Quality Hospital Green Hospital 22 ปี Green Hospital

Package & Promotion

<< Back

วัคซีนโรต้า แบบ 2 เข็ม (Rotarix)

  - ครั้งที่ 1 : ช่วงอายุ 2 เดือน

  - ครั้งที่ 2 : ช่วงอายุ 4 เดือน

  ราคา  1,900  บาท

------------------------------------------

วัคซีนโรต้า แบบ 3 เข็ม (Rotateq)

  - ครั้งที่ 1 : ช่วงอายุ 2 เดือน

  - ครั้งที่ 2 : ช่วงอายุ 4 เดือน

  - ครั้งที่ 3 : ช่วงอายุ 6 เดือน

ราคา  2,200 บาท

------------------------------------------

วัคซีนโรต้า แบบ 1 เข็ม (Rotarix) : ราคา 1,224 บาท

วัคซันโรต้า แบบ 1 เข็ม (Rotateq) : ราคา 1,122 บาท

------------------------------------------

หมดเขต 30 มิถุนายน 2564

สอบถามรายละเอียดและเข้ารับบริการได้ที่  

อาคาร 2 ชั้น 2  โทร 02-530-2556

ศูนย์กุมารเวชกรรม ต่อ 2200, 2201

ศูนย์พัฒนาการเด็ก ต่อ 2200, 2201

 

เพจ Facebook : ศูนย์กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลลาดพร้าว