6 โรคสำคัญในเด็กเล็ก

 • 6 โรคสำคัญในเด็กเล็ก

 • 6 โรคสำคัญในเด็กเล็กนี้สามารถป้องกันได้ ดังนี้


  • โดยการฉีดวัคซีนมีผลการวิจัยถึงภูมิคุ้มกันว่าสามารถป้องกันได้ และมีความปลอดภัย

  1) โรคคอตีบ


  • โรคร้ายที่ผู้ใหญ่ก็เป็นได้อันตรายถึงชีวิต

  อาการโรคคอตีบ


  • ผู้ป่วยที่มีอาการไข้ต่ำ และมีอาการคล้ายหวัดในระยะแรก

  • ผู้ป่วยที่มีอาการเบื่ออาหาร

  • ผู้ป่วยที่มีอาการไอเสียงดังก้อง

  • ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอ

  • ผู้ป่วยที่มีอาการต่อมน้ำเหลืองที่คอโต

  • ผู้ป่วยที่มีอาการบริเวณทอนซิล , ช่องคอ , โพรงจมูก , กล่องเสียง

  • กรณีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงที่จะเกิดการตีบตันของทางหายใจ ซึ่งทำให้หายใจล้มเหลว และเสียชีวิต

  การป้องกันโรคคอตีบ


  • กรณีเกิดขึ้นในเด็กเล็กต้องให้วัคซีนโรคคอตีบ จำนวน 5 ครั้ง (ตั้งแต่อายุ 2-18 เดือน ควรกระตุ้นอีกครั้งเมื่ออายุ 4 ขวบ)

  • กรณีผู้ที่มีอายุ 20-50 ปี (ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก)

  • กรณีนี้สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการมาพบแพทย์ (ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง เพราะอาจไม่ตรงกับเชื้อโรค และอาจทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้น)

  2) โรคบาดทะยัก


  • เกิดจากเชื้อโรคที่อยู่ในดิน หรือสถานที่ และสิ่งของสกปรกเข้าสู่ร่างกายบาดแผล

  การรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจากโรคบาดทะยัก


  • ผู้ป่วยที่เป็นแผลสดที่ไม่สะอาด

  • ผู้ป่วยที่เป็นแผลจากตะปูตำ , เข็มตำ , กิ่งไม้ตำ หรือของบาดคม

  • ผู้ป่วยที่เป็นแผลเรื้อรังที่มีเนื้อตาย หรือแผลลึกที่ออกซิเจนเข้าไม่ถึง ได้แก่ ผู้ป่วยที่เป็นแผลเบาหวาน , ผู้ป่วยที่เป็นแผลหูชั้นกลางอักเสบ

  • ผู้ป่วยที่เป็นแผลไฟไหม้

  • ผู้ป่วยที่เป็นแผลถูกสัตว์กัด เช่น สุนัก , แมว , ค้างควา , หนู เป็นต้น

  • ผู้ป่วยที่เป็นแผลเข้าผ่านทางสายสะดือ

  การป้องกันโรคบาดทะยัก


  • ควรฉีดวัคซีนตามกำหนดทุก 10 ปี

  • ควรคำความสะอาดแผลให้สะอาด

  • ควรปิดผ้าก๊อซที่แผลวันละครั้ง หรือเมื่อปนเปื้อนมาก

  • ควรใช้ยาปฏิชีวะนะอย่างเหมาะสม

  อาการโรคบาดทะยัก


  • ผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้อเกร็งทั่วร่างกาย

  • ผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ

  • ผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้อกระตุก

  • ผู้ป่วยที่มีอาการกลืนน้ำลายลำบาก

  • ผู้ป่วยที่มีอาการปวดกราม

  • ผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะ

  • ผู้ป่วยที่มีอาการไข้

  • ผู้ป่วยที่มีอาการความดันโลหิตสูง

  • ผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจเต้นเร็ว

  3) โรคโปลิโอ


  • เกิดจากการติดเชื้อ (Poliovirus) เด็กไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอตามกำหนด เป็นแล้วยังไม่มียารักษาให้หายขาดได้

  อาการโรคโปลิโอ


  • ผู้ป่วยมีอาการอักเสบไขสันหลังอัมพาต และอาจเสียชีวิต

  อาการติดต่อโรคโปลิโอ


  • ผู้ป่วยมีอาการติดต่อจากคนสู่คน ซึ่งผ่านการรักประทานอาหาร หรือน้ำที่ทีการปนเปื้อนติดเชื้อ

  การป้องกันโรคโปลิโอ


  • ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานเข้ารับวัคซีนตามกำหนด

  • ทางโรงพยาบาลแนะนำให้เด็กทุกคนตัองเข้ารับวัคซีนในช่วงอายุ 2-18 เดือน และช่วง 4 ปี

  4) โรคตับอักเสบบี


  • การเกิดจากเชื้อไวรัสที่สามารถติดต่อทางเลือด , น้ำลาย , สารคัดหลั่ง หรือจากมารดาที่เป็นพาหะสู่ทารกไวรัสตับอักเสบบี

  การติดต่อโรคตับอักเสบบี


  • กรณีที่ผู้ป่วยที่สัมผัสเลือด หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย

  • กรณีใช้เข็มฉีดยา หรือเข็มเจาะสักร่วมกัน

  • กรณีเชื้อติดต่อจากแม่สู่ลูก และการมีเพศสัมพันธ์

  อาการโรคตับอักเสบบี


  • ผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนเพลีย

  • ผู้ป่วยที่มีอาการเบื่ออาหาร

  • ผู้ป่วยที่มีอาการคลื่นไส้

  • ผู้ป่วยที่มีอาการอาเจียน

  • ผู้ป่วยที่มีอาการแน่นชายโครงขวา

  • ผู้ป่วยที่มีอาการปัสสาวะสีเข้ม

  • ผู้ป่วยที่มีอาการตาเหลือง

  การป้องกันโรคตับอักเสบบี


  • ควรตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี

  • ควรฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี

  • ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

  • เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ที่เป็นสาเหตุของตับอักเสบ (ซึ่งทำให้เกิดโรคตับแข็ง และมะเร็งตับได้ในอนาคต)

  5) โรคไอกรน


  • การติดต่อโดยการไอ ,​ จาม โดยตรง ซึ่งพบในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือทารกตั้งแต่เดือนแรก

  อาการโรคไอกรน


  • ผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายเป็นหวัด , ไอแห้ง ยาวนาน กว่า 10 วัน

  • ผู้ป่วยที่มีอาการไอถี่ๆ ติดต่อกัน 5-10 ครั้ง

  • ผู้ป่วยที่มีอาการหายใจเข้าอย่างแรงจนเกิดเสียงวู้บ

  • ผู้ป่วยที่มีอาการตาแดง

  • ผู้ป่วยที่มีอาการมีน้ำมูกเด็กเล็กอาจหายใจไม่ทันจนทำให้หน้าเขียวได้

  การรักษาโรคไอกรน


  • ควรพักผ่อนให้เพียงพอ และดื่มน้ำอุ่น

  • ควรสวมหน้ากากอนามัย เมื่อเวลาไอ หรือจาม

  • ควรหลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน

  • ควรหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้ไอมากขึ้น เช่น การออกแรง , ฝุ่นละออง

  • หาเกิดการไอ หรือมีอาการติดต่อกันเกืน 10 วัน หรือไม่ติดกันเป็นชุด ควรรีบไปพบแพทย์

  การป้องกันโรคไอกรน


  • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกรน ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี จำนวน 4-5 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1 (เริ่มเมื่ออายุ 2 เดือน)

  • ครั้งที่ 2 (เริ่มเมื่ออายุ 6 เดือน)

  • ครั้งที่ 3 (เริ่มเมื่ออายุ 6 เดือน)

  • ครั้งที่ 4 (เริ่มเมื่ออายุ 18 เดือน)

  • ครั้งที่ 5 (ฉีดวัคซีนกระตุ้นเมื่ออายุ 4 ปี)

  6) โรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบจากโรคฮิบ


  • เกิดจากเชื้อแบททีเรียติดต่อกันทางการสัมผัสใกล้ชิน เช่น การไอ , การจาม เป็นต้น

  การฉีดวัคซีนพื้นฐานที่เด็กต้องฉีด


  • วัคซีนป้องกันคอตีบ

  • วัคซีนป้องกันไอกรน

  • วัคซีนป้องกันเชื้อบาดทะยัก

  • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี

  รู้จักกับเชื้อฮิบ (HIB)


  • HIB (Haemo- philus influenzaetype B) เป็นเชื้อแบคที่เรีย

  • ติดต่อง่าย โดยการสัมผัส

  • ทำให้เกิดโรคหลายชนิด เช่น มีอาการปวด , มีอาการบวม , มีอาการกล่องเสียงอักเสบ , ผิวหนังอังเสบ , ข้ออักเสบ และโรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบ

  • เกิดกับเด็กวัยแรกเกิดถึงอายุ 5 ขวบ

  อาการของโรคฮิบ


  • ผู้ป่วยที่มีอาการจะออกภายใน 3-4 ชั่วโมง จนถึง 2 วัน

  • ผู้ป่วยที่มีอาการเป็นโรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบชนิดรุนแรง

  • ผู้ป่วยที่มีอาการเป็นไข้หงุดหงิด , งอแง

  • ผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อมาถึงประสาทส่วนกลางจะมีอาการปวดศีรษะ , มีอาการชัก , มีอาการคอแข็ง , มีอาการกระหม่องโป่ง

  • ผู้ป่วยที่มีอาการผู้ป่วยที่มีอาการ

  กรณีที่เด็กรอดชีวิต (ในบางรายเด็กรอดชีวิตอาจจะมีอาการ)


  • ผู้ป่วยที่มีอาการชักเรื้อรัง

  • ผู้ป่วยที่มีอาการหูหนวก

  • ผู้ป่วยที่มีอาการอัมพาด

  • ผู้ป่วยที่มีอาการปัญญาอ่อน

  การป้องกันโรคฮิบ


  • ควรฉีดวัคซีนป้องกันได้ 100

  • ควรฉีดตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป

  • ควรฉีดทั้งหมด 3 เข็ม

  • ควรฉีดตั้งแต่อายุ 2-6 เดือน เป็นต้น

  อาการข้างเคียงของโรคฮิบ


  • ผู้ป่วยที่มีอาการบวด , บวม , แด

  • ผู้ป่วยที่มีอาการไข้สูง

  • ผู้ป่วยที่มีอาการผื่นคัน

  • ผู้ป่วยที่มีอาการหงุดหงิดง่าย

  เรียบเรียง โดย ดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา


  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2 โทร.02-530-2556 ต่อ 2200,2201