โรงพยาบาลลาดพร้าว จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารโรงพยาบาลจักษุอินเตอร์ลาดพร้าว และ อาคาร โรงพยาบาลศัลยกรรมเฉพาะทางลาดพร้าว

  • โรงพยาบาลลาดพร้าว จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารโรงพยาบาลจักษุอินเตอร์ลาดพร้าว และ อาคาร โรงพยาบาลศัลยกรรมเฉพาะทางลาดพร้าว

  • วันนี้ (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 11.29 น. ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานกรรมการบริษัทโรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) และ ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมเป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารโรงพยาบาลจักษุอินเตอร์ลาดพร้าว และ อาคารโรงพยาบาลศัลยกรรมเฉพาะทางลาดพร้าว พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโรงพยาบาลลาดพร้าว ได้เข้าร่วมในพิธี

    #มุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพราะการดูแลและห่วงใยสุขภาพคือหน้าที่หลักของเรา