กิจกรรมสำนักงานประกันสังคม

  • กิจกรรมสำนักงานประกันสังคม

  • กิจกรรมสำนักงานประกันสังคม

    • โรงพยาบาลลาดพร้าว เข้ารับโล่รางวัลให้เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนส่งเสริม และทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานประกันสังคม สถานพยาบาลในจริยธรรม และองค์กรคุณธรรมของสำนักงานประกันสังคม
    • นายแพทย์เรืองฤทธิ์ หรรษกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการแพทย์ โรงพยาบาลลาดพร้าว ได้เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จากนายสุชาติ ชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 30 ปี เมื่อวันพฤหัส ที่ 3 กันยายน ศกนี้ที่ผ่านมา