โรงพยาบาลลาดพร้าว พร้อมบุคลากรมูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว และทีมแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ

  • โรงพยาบาลลาดพร้าว พร้อมบุคลากรมูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว และทีมแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ

  • โรงพยาบาลลาดพร้าว พร้อมบุคลากรมูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว และทีมแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ ภายใต้โครงการ “คลินิกเยี่ยมโรงเรียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ป้องกัน และดูแลสุขภาพให้กับเยาวชน