ขอเรียนเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “โรคสมองในผู้สูงอายุ”

 • ขอเรียนเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “โรคสมองในผู้สูงอายุ”

 • ขอเรียนเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “โรคสมองในผู้สูงอายุ”

  ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30 – 12:00 น. ณ. ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าว สหคลินิก (อาคาร2) ณ โรงพยาบาลลาดพร้าว

  พร้อมรับฟังเสวนาเรื่อง “โรคพาร์กินสัน รู้เร็วรีบรักษาก่อนสาย”

          – โดย รศ.นพ. ประวีณ โล่ห์เลขา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง

  ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน โรคพาร์กินสัน และ รับฟังเสวนาเรื่อง “หลอดเลือดสมองตีบ”

          – โดย นพ.เจษฏา นันทชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทและสมอง

  นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษมากมายสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน อาทิ ลงทะเบียนรับของที่ระลึก ชมนิทรรศการความรู้ เรื่อง โรคพาร์กินสันและโรคหลอดเลือดสมองตีบแพคเกจตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมราคาพิเศษในงาน พร้อมรับของที่ระลึก พร้อมพบกับกิจกรรมอีกมากมาย ภายในงาน