เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ

  • เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ

  • เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ

    ทางโรงพยาบาลลาดพร้าว นำทีมแพทย์ และพยาบาล พร้อมรถฉุกเฉินเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการ ประชาชน ที่มาร่วมงานในวันแรงงานแห่งชาติ ประมาณ 2,000 คน พร้อมทั้งกิจกรรมมากมาย รวมไปถึงการให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ณ สนามกีฬา ไทยญี่ปุ่นดินแดง