กำหนดนัดเข้ารับการฉีดวัคซีน MODERNA ล็อตจัดสรรครั้งที่ 1 (วันที่ 13 พ.ย. 64)

  • กำหนดนัดเข้ารับการฉีดวัคซีน MODERNA ล็อตจัดสรรครั้งที่ 1 (วันที่ 13 พ.ย. 64)

  • การฉีดวัคซีน MODERNA ล็อตจัดสรรครั้งที่ 1 (วันที่ 13 พ.ย. 64) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.