ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

  • ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

  • โรงพยาบาลลาดพร้าว(LPH) ร่วมกับโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว(LBS), ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย(AMARC), ศูนย์บริหารจัดการธุรกิจแห่งเอเซีย(ABMC) ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์แห่งเอเซีย(AMLC) ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสุวรรณชัยศรี ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรองค์พระธาตุเจดีย์(บรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่โสม) และบูรณะพระอุโบสถให้ดำรงไว้ซึ่งศาสนสถาน ณ วัดสุวรรณชัยศรี และ และ สร้างห้องน้ำนักเรียน รวมทั้งจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา สำหรับนักเรียนโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

    ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสพแต่ความสุข ความเจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ เจริญสุขตลอดไป เทอญ