Showing 19–27 of 86 results

  แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

  ฿30,900.00฿49,900.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3 โทร.02-530-2556 ต่อ 2310,2320


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจคัดกรองตรวจสุขภาพสำหรับช่วงอายุ

  ฿4,500.00฿22,000.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์สมองและประสาทวิทยา (อาคาร 2) ชั้น 2 โทร.02-530-2556 ต่อ 2250,2270


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจฉายแสงกรจกตา

  ฿18,000.00฿19,000.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์โรคตา (อาคาร 2) ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 2440,2441


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า

  ฿13,900.00฿21,900.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์กระดูกและข้อ (อาคาร 3) ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 3400,3401


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจฉีดยาด้วยเครื่องอัตราซาวนด์นำทางการฉีด

  ฿3,500.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด (อาคาร 3 ชั้น 4) tele.02-530-2556 continue 3420,3421


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น (PRP)

  ฿8,400.00฿12,400.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์กระดูกและข้อ (อาคาร 3) ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 3400,3401


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจตรวจ Covid-19 (RT PCR)

  ฿2,500.00฿4,500.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์อายุกรรม (building 2) floor G tele.02-530-2556 continue 2100,2110


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจตรวจคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  ฿500.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์อายุกรรม (building 2) floor G tele.02-530-2556 continue 2100,2110


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจตรวจคัดกรองภาวะโรคกระดูกพรุน

  ฿2,300.00฿14,500.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์กระดูกและข้อ (อาคาร 3) ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 3400,3401


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้