Showing 28–36 of 55 results

  แพ็กเกจรักษาอาการปวดไมเกรนเรื้อรังด้วย BOTOX

  ฿5,500.00฿7,000.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

  ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 floor 1) tele : 02-530-2556 continue 2100,2110


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจรักษาแผล โดยการใช้ยารักษาผู้ป่วยแผลเบาหวาน

  ฿9,900.00฿49,000.00

  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ และ วันศุกร์ ในเวลา 13.00 – 14.00 น.

  หมดเขต 30 มิ.ย. 65

  คลินิกแผลเบาหวานและแผลเรื้อรัง โรงพยาบาลลาดพร้าว อาคาร 3 ชั้น 2

  (ตรงข้ามศูนย์ศัลยกรรม ) โทร.02 530 2556-69 ต่อ 3200 .

   


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้น
  ระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน
  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจวัคซีนป้องกันงูสวัด

  ฿5,900.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

  ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์อายุกรรม (อาคาร 2) floor Gtele.02-530-2556 continue 2010,2020


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

  ฿1,800.00฿2,950.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

  ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์อายุกรรม (อาคาร 2) floor Gtele.02-530-2556 continue 2010,2020


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจวัคซีนป้องกันปอดอักเสบและไข้หวัดใหญ่

  ฿3,400.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

  ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์อายุกรรม (อาคาร 2) floor Gtele.02-530-2556 continue 2010,2020


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

  ฿8,900.00฿19,500.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

  ติดต่อสอบถามได้ที่WOMEN HEALTH CENTER (อาคาร 2) floor 3 tele : 02-530-2556 continue 2310,2320


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ และไวรัสตับอักเสบบี

  ฿2,290.00฿4,500.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 3 floor 2 tele : 02-530-2556 continue 3210


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบและวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B

  ฿1,500.00฿2,500.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 3 floor 2 tele : 02-530-2556 continue 3210


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด-1ปี

  ฿6,500.00฿15,900.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

  ติดต่อสอบถามได้ที่PEDIATRIC CENTER (อาคาร 2) floor 2 tele. 02-530-2556 continue 2200,2201


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้