แพ็กเกจโปรแกมตรวจสุขภาพ (HEATHY GIFT)

฿1,400.00฿15,900.00

SKU:: N/A

หมดเขต 31 มีนาคม 2565

สอบถามได้ที่ ศูนย์ตรวจความเป็นเลิศทางการแพทย์ (อาคาร 3 ) ชั้น 3
โทร : 02-530-2556 ต่อ 3300,3301

Clear

Description

 

รายการตรวจ / จำนวนรายการตรวจ
1.BASIC (หญิง/ชาย) รายการตรวจ 11 รายการ ราคา  1,400  บาท
1.1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ/ตรวจวัดความดันโลหิต
1.2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
1.3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
1.4) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
1.5) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
1.6) ตรวจการทำงานของไต – CREATININE
1.7) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
1.8) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรรอลในเลือด – CHOLESTEROL
1.9) ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรด์ในเลือด – TRIGLYCERIDE
1.10) ตรวจการทำงานของตับ – ALT
1.11) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)

2.STANDARD (หญิง/ชาย) อายุ < 30 ปี รายการตรวจ 18 รายการ ราคา  2,400  บาท
2.1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ/ตรวจวัดความดันโลหิต
2.2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
2.3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
2.4) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
2.5) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
2.6) ตรวจการทำงานของไต – CREATININE
2.7) ตรวจการทำงานของไต – BUN
2.8) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
2.9) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรรอลในเลือด – CHOLESTEROL
2.10) ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรด์ในเลือด – TRIGLYCERIDE
2.11) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง HDL-CHOL
2.12) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL-CHOL
2.13) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด – URIC ACID
2.14) ตรวจการทำงานของตับ –  AST
2.15) ตรวจการทำงานของตับ – ALT
2.16) ตรวจการทำงานของตับ – ALP
2.17) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)
2.18) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

3.WORKING (หญิง) อายุ 30-40 ปี รายการตรวจ 25 รายการ ราคา  6,000  บาท
3.1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ/ตรวจวัดความดันโลหิต
3.2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
3.3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
3.4) พบสูตินรีแพทย์
3.5) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
3.6) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
3.7) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด – HBA1C
3.8) ตรวจการทำงานของไต – CREATININE
3.9) ตรวจการทำงานของไต – BUN
3.10) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
3.11) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรรอลในเลือด – CHOLESTEROL
3.12) ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรด์ในเลือด – TRIGLYCERIDE
3.13) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง HDL-CHOL
3.14) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL-CHOL
3.15) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด – URIC ACID
3.16) ตรวจการทำงานของตับ –  AST
3.17) ตรวจการทำงานของตับ – ALT
3.18) ตรวจการทำงานของตับ – ALP
3.19) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (ALPHA FETO PROTEIN : AFP)
3.20) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CARCINO EMBRYONIC ANTIGEN : CEA)
3.21) ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก – THINPREP
3.22) การตรวจธัยรอยด์ – TSH
3.23) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)
3.24) ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
3.25) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

4.WORKING (ชาย) อายุ 30-40 ปี รายการตรวจ 24 รายการ ราคา  5,600  บาท
4.1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ/ตรวจวัดความดันโลหิต
4.2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
4.3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
4.4) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
4.5) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
1.6) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด – HBA1C
4.7) ตรวจการทำงานของไต – CREATININE
4.8) ตรวจการทำงานของไต – BUN
4.9) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
4.10) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรรอลในเลือด – CHOLESTEROL
4.11) ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรด์ในเลือด – TRIGLYCERIDE
4.12) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง HDL-CHOL
4.13) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL-CHOL
4.14) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด – URIC ACID
4.15) ตรวจการทำงานของตับ –  AST
4.16) ตรวจการทำงานของตับ – ALT
4.17) ตรวจการทำงานของตับ – ALP
1.18) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (ALPHA FETO PROTEIN : AFP)
4.19) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CARCINO EMBRYONIC ANTIGEN : CEA)
4.20) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN : PSA)
4.21) การตรวจธัยรอยด์ – TSH
4.22) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)
4.23) ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
4.24) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

5.EXECUTIVE (หญิง) อายุ < 30-40 ปี รายการตรวจ 34 รายการ ราคา  11,800  บาท
5.1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ/ตรวจวัดความดันโลหิต
5.2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
5.3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
5.4) พบสูตินรีแพทย์
5.5) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
5.6) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
5.7) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด – HBA1C
5.8) ตรวจการทำงานของไต – CREATININE
5.9) ตรวจการทำงานของไต – BUN
5.10) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
5.11) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรรอลในเลือด – CHOLESTEROL
5.12) ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรด์ในเลือด – TRIGLYCERIDE
5.13) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง HDL-CHOL
5.14) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL-CHOL
5.15) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด – URIC ACID
5.16) ตรวจการทำงานของตับ –  AST
5.17) ตรวจการทำงานของตับ – ALT
5.18) ตรวจการทำงานของตับ – ALP
5.19) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (ALPHA FETO PROTEIN : AFP)
5.20) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CARCINO EMBRYONIC ANTIGEN : CEA)
5.21) ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก – THINPREP
5.22) การตรวจธัยรอยด์ – FREE T3
5.23) การตรวจธัยรอยด์ – FREE T4
5.24) การตรวจธัยรอยด์ – TSH
5.25) ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด – VITAMIN D
5.26) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี – HBS AG
5.27) ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี – HBS AB CHECK UP
5.28) ตรวจดูเลืดปนในอุจจาระ – STOOL OCCULT BLOOD
5.29) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)
5.30) ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
5.31) ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล (DIGITAL MAMMOGRAM + US)
5.32) การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก 2 จุด (หลัง/สะโพก)
5.33) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
5.34) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EXERCISE STRESS TEST : EST) หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHOCARDIOGRAM : ECFO) (เลือก 1 รายการ)

6.EXECUTIVE (ชาย) อายุ < 30-40 ปี รายการตรวจ 32 รายการ ราคา  10,200  บาท
6.1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ/ตรวจวัดความดันโลหิต
6.2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
6.3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
6.4) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
6.5) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
6.6) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด – HBA1C
6.7) ตรวจการทำงานของไต – CREATININE
6.8) ตรวจการทำงานของไต – BUN
6.9) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
6.10) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรรอลในเลือด – CHOLESTEROL
6.11) ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรด์ในเลือด – TRIGLYCERIDE
6.12) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง HDL-CHOL
6.13) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL-CHOL
6.14) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด – URIC ACID
6.15) ตรวจการทำงานของตับ –  AST
6.16) ตรวจการทำงานของตับ – ALT
6.17) ตรวจการทำงานของตับ – ALP
6.18) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (ALPHA FETO PROTEIN : AFP)
6.19) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CARCINO EMBRYONIC ANTIGEN : CEA)
6.20) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN : PSA)
6.21) การตรวจธัยรอยด์ – FREE T3
6.22) การตรวจธัยรอยด์ – FREE T4
6.23) การตรวจธัยรอยด์ – TSH
6.24) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี – HBS AG
6.25) ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี – HBS AB CHECK UP
6.26) ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี – ANTI HBC IGG
6.27) ตรวจดูเลืดปนในอุจจาระ – STOOL OCCULT BLOOD
6.28) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)
6.29) ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
6.30) การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก 2 จุด (หลัง/สะโพก)
6.31) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
6.32) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EXERCISE STRESS TEST : EST) หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHOCARDIOGRAM : ECFO) (เลือก 1 รายการ)

7.PLATINUM  (หญิง) อายุ > 50 ปี รายการตรวจ 43 รายการ ราคา  15,900  บาท
7.1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ/ตรวจวัดความดันโลหิต
7.2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
7.3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
7.4) พบสูตินรีแพทย์
7.5) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
7.6) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
7.7) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด – HBA1C
7.8) ตรวจการทำงานของไต – CREATININE
7.9) ตรวจการทำงานของไต – BUN
7.10) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
7.11) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรรอลในเลือด – CHOLESTEROL
7.12) ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรด์ในเลือด – TRIGLYCERIDE
7.13) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง HDL-CHOL
7.14) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL-CHOL
7.15) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด – URIC ACID
7.16) ตรวจการทำงานของตับ –  AST
7.17) ตรวจการทำงานของตับ – ALT
7.18) ตรวจการทำงานของตับ – ALP
7.19) ตรวจการทำงานของตับ – DIRECT BILIRUBIN
7.20) ตรวจการทำงานของตับ – TOTAL BILIRUBIN
7.21) ตรวจการทำงานของตับ – TOTAL PROTEIN
7.22) ตรวจการทำงานของตับ – GAMMA GT
7.23) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (ALPHA FETO PROTEIN : AFP)
7.24) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CARCINO EMBRYONIC ANTIGEN : CEA)
7.25) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในรังไข่ (CARCINOMA 125 FOR OVARY)
7.26) ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกและเชื้อ HPV – THINPREPREP PLUS HPV
7.27) การตรวจธัยรอยด์ – FREE T3
7.28) การตรวจธัยรอยด์ – FREE T4
7.29) การตรวจธัยรอยด์ – TSH
7.30) ตรวจระดับแคลเซี่ยม – CALCIUM
7.31) ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด – VITAMIN D
7.32) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี – HBS AG
7.33) ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี – HBS AB CHECK UP
7.34) ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี – ANTI HBC IGG
7.35) ตรวจอุจาระ – STOOL EXAM
7.36) ตรวจดูเลืดปนในอุจาระ – STOOL OCCULT BLOOD
7.37) ตรวจหาระดับฮอร์โมนเพศหญิง (ESTRADIOL)
7.38) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)
7.39) ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
7.40) ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล (DIGITAL MAMMOGRAM + US)
7.41) การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก 2 จุด (หลัง/สะโพก)
7.42) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
7.43) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EXERCISE STRESS TEST : EST) หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHOCARDIOGRAM : ECFO) (เลือก 1 รายการ)

8.PLATINUM  (ชาย) อายุ > 50 ปี รายการตรวจ 40 รายการ ราคา  13,500  บาท
8.1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ/ตรวจวัดความดันโลหิต
8.2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
8.3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
8.4) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
8.5) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
8.6) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด – HBA1C
8.7) ตรวจการทำงานของไต – CREATININE
8.8) ตรวจการทำงานของไต – BUN
8.9) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
8.10) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรรอลในเลือด – CHOLESTEROL
8.11) ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรด์ในเลือด – TRIGLYCERIDE
8.12) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง HDL-CHOL
8.13) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL-CHOL
8.14) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด – URIC ACID
8.15) ตรวจการทำงานของตับ –  AST
8.16) ตรวจการทำงานของตับ – ALT
8.17) ตรวจการทำงานของตับ – ALP
8.18) ตรวจการทำงานของตับ – DIRECT BILIRUBIN
8.19) ตรวจการทำงานของตับ – TOTAL BILIRUBIN
8.20) ตรวจการทำงานของตับ – TOTAL PROTEIN
8.21) ตรวจการทำงานของตับ – GAMMA GT
8.22) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (ALPHA FETO PROTEIN : AFP)
8.23) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CARCINO EMBRYONIC ANTIGEN : CEA)
8.24) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN : PSA)
8.25) การตรวจธัยรอยด์ – FREE T3
8.26) การตรวจธัยรอยด์ – FREE T4
8.27) การตรวจธัยรอยด์ – TSH
8.28) ตรวจระดับแคลเซี่ยม – CALCIUM
8.29) ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด – VITAMIN D
8.30) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี – HBS AG
8.31) ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี – HBS AB CHECK UP
8.32) ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี – ANTI HBC IGG
8.33) ตรวจอุจาระ – STOOL EXAM
8.34) ตรวจดูเลือดปนในอุจาระ – STOOL OCCULT BLOOD
8.35) ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (TESTOSTERONE)
8.36) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)
8.37) ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
8.38) การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก 2 จุด (หลัง/สะโพก)
8.39) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
8.40) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EXERCISE STRESS TEST : EST) หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHOCARDIOGRAM : ECFO) (เลือก 1 รายการ)

หมดเขต 31 มีนาคม 2565

สอบถามได้ที่ ศูนย์ตรวจความเป็นเลิศทางการแพทย์ (อาคาร 3 ) ชั้น 3โทร : 02-530-2556 ต่อ 3300,3301