แพ็กเกจตรวจคัดกรองสมองเสื่อม

฿15,000.00

SKU:: 020

หมดเขต 30 มิถุนายน 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์สมองและประสาทวิทยา (อาคาร 2) ชั้น 2 โทร. 02-530-2556 ต่อ 2250,2270


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Description

แพ็กเกจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม
รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายโดยอายุแพทย์เฉพาะทางประสาทวิทยา
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด                                                    CBC
 • ตรวจการทำงานของไต                                                                  CREATININEBUN
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด                                                             Glucose
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด                                                     HBA1C
 • ตรวจการทำงานของตับ                                                                 ALT/SGPT
 • การตรวจธัยรอยด์                                                                         FREE T4TSH
 • ตรวจดูการติดเชื้อซิฟิลิส                                                                 VDRL
 • ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดี)                                          LDL-Cholesterol
 • ตรวจระดับไขมัน ไตรกลีเซอไรด์ ในเลือด                                         Triglyceride
 • ตรวจค่าระดับเกลือแร่                                                                     Electrolytes
 • ตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า                                                   MRI Brain Dementia

ราคา      15,000     บาท

*ราคาสำหรับคนไทย*


หมดเขต 30 มิถุนายน 2566 

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์สมองและประสาทวิทยา (อาคาร 2) ชั้น 2 โทร. 02-530-2556 ต่อ 2250,2270