ผ่าตัดแก้ไขนิ้วล็อก

฿9,000.00฿13,000.00

SKU:: 042

หมดเขต 30 กันยายน 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กระดูกและข้อ (อาคาร 3) ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 3400,3401


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Description

นิ้วล็อก ไม่อันตราย ต่อทำให้หงุดหงิด

 • มีอาการโคนนิ้วปวดบวม และตึงข้อต่อนิ้วติดขัดในขณะเหยียด หรืองอ โดยอาการของโรคมักปรากฎมากในช่วงตื่นนอนตอนเช้า หรือตอนที่ใช้งานมือหนักต่อเนื่อง

Treatment method

 • Period of inflammation You should rest your hands.

 • แช่นิ้วมือในน้ำอุ่นนานประมาณ 5-10 นาที

 • Hand stretching and management to increase strength.

 • Topical steroid injections.

 • ผ่าตัดแบบเปิดโดยการใช้เข็มสะกิดปลอกหุ้มเอ็นออก ใช้เวลาเพียง 5 นาที

The cause

 • Carrying or carrying heavy objects.

 • ใช้อุปกรณที่ต้องออกแรงกดต่อเนื่อง

 • ใช้โทรศัพทย์มือถือแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์มากเกินไป

มือและนิ้ว

 • เป็นอวัยวะสำคัญที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และสรรค์สร้างสิ่งต่างๆ มากมาย

 • มนุษย์นับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกในปีนี้ ที่มีนิ้วสมบูรณ์พร้อม และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ในแต่ละวันนั้นเราใช้มือ และนิ้วในการประกอบกิจกรรมมากมายจนแทบไม่ได้หยุดหย่อน

 • การใช้มือย่อมจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ด้วยความแตกต่างของอาชีพ , เพศ และวัย

 • ช่วงในการทำกิจกรรมที่ต้องใช้มือนั้นแตกต่างกันออกไป ผู้ที่ใช้มือประกอบการทำกิจกรรมซ้ำๆ และรุนแรง จนสามารถเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นกับมือและนิ้วมือได้

 • อาการเหล่านี้อาจนำไปสู่การเกิดความผิดปกติของมือที่พบได้บ่อยที่สุดเรียกว่า โรคนิ้วล็อก หรือ Trigger Finger

 

 

แพ็กเกจ : การผ่าตัดนิ้วล็อก

รายการตรวจ ราคา
1) การผ่าตัดแก้ไขนิ้วล็อก Trigger Finger (LA : OPD ใช้ยาชาเฉพาะที่) (สำหรับคนไทย) 9,000.-
2) การผ่าตัดแก้ไขนิ้วล็อก Trigger Finger (กรณีใช้ยาบล็อกเส้นประสาทเพื่อผ่าตัด) (สำหรับคนไทย) 13,000.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด , ค่าเวชภัณฑ์ , ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด , ค่าแพทย์ พยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล

 • ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย)

 • ราคาแพ็กเกจเหมาจ่ายเป็นการผ่าตัดรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ไม่รวมค่าห้องพักในกรณีนอนโรงพยาบาล)

 • การพิจารณาใช้แพ็กเกจผ่าตัดขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ตรวจ

 • ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ราคาแพ็กเกจสำหรับผู้ที่ชำระด้วยเงินสด หรือเครดิตการ์ด สามารถใช้เคลมกับบริษัทประกันชีวิตได้ตามที่ตกลงไว้ 10 บริษัทแต่ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ และเป็นราคาสำหรับคนไทย และต่างชาติที่เป็น Expatriate

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กระดูกและข้อ (อาคาร 3) ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 3400,3401