วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (4 สายพันธุ์) (ผู้ประกันอายุต่ำกว่า 50 ปี)

฿499.00

SKU:: 079

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันสังคม (อาคาร LPH120) ชั้น 2 โทร.02-530-2556 ต่อ 4100
ติดต่อเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามสิทธิประกันสังคม (คลินิกตรวจตรวจสุขภาพประกันสังคม ชั้น 2)


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Description

ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2 ชนิด ได้แก่

  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์

  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์

โดยชนิด 4 สายพะนธุ์สามารถครอบคลุมเชื้อไวรัสสายพันธุ์ B ได้มากกว่า คือ

  • ครอบคลุมเชื้อไวรัสสายพันธุ์ A ทั้ง H1N1 และ H3N2 และสายพันธุ์ B ทั้งตระกูล Victoria และ Yamagata จึงเพิ่งความสามารถในการครอบคลุมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาด ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ดีขึ้น

ควรฉีดวัคซีนเมื่อไหร่

  • วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปี แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ก่อนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) และก่อนฤดูหนาว (เดือนตุลาคม)

วัคซีนต้องฉีดซ้ำ หรือไม่

  • วัคซีนนี้ต้องฉีดซ้ำทุก 1 ปี ถ้าต้องการป้องกันอย่างต่อเนื่อง

  • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี ที่รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นปีแรกควรได้รับ 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 1 เดือน

 

 

แพ็กเกจ : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (4 สายพันธุ์)

รายการตรวจ ราคา
1) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (4 สายพันธุ์) (ผู้ประกันอายุต่ำกว่า 50 ปี) (สำหรับคนไทย) 499.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • สำหรับผู้ใช้บริการทุกท่านที่อาคารประกันสังคม (ผู้ประกันอายุมากกว่า 50 ปี) ฟรี

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันสังคม (อาคาร LPH120) ชั้น 2 โทร.02-530-2556 ต่อ 4100
ติดต่อเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามสิทธิประกันสังคม (คลินิกตรวจตรวจสุขภาพประกันสังคม ชั้น 2)